Welkom op de website van ‘Twènter Laand ‘ Netwerk voor Landschap & Geschiedenis’ In dit netwerk ontmoeten onderzoekers uit verschillende vakgebieden elkaar. Professionals en amateurs werken samen, evenals onderzoekers uit jongere en oudere generaties. Samen breiden we de kennis over de geschiedenis van het Twentse landschap uit.

Er vindt een kruisbestuiving plaats tussen vakdisciplines zoals:

  • aardwetenschappen
  • archeologie
  • historische geografie en landschapsgeschiedenis
  • architectuur- en stedenbouwgeschiedenis
  • boerderij- en plattelandsgeschiedenis
  • kastelenkunde, buitenplaats- en landgoederengeschiedenis
  • taalkunde en toponymie
  • ‘oral history’
  • paleo- en historische (landschaps) ecologie

Hoe het begon…
In 2010 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen het Kenniscentrum Landschap opgericht met als leerstoelhouder prof. Dr. Ir. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis. Verschillende van zijn masterstudenten en promovendi, afkomstig uit Twente, wilden onderzoek naar hun geboortestreek te doen. Om een goed startpunt voor dergelijk onderzoek te creëren, verzocht Theo Spek om een netwerk voor landschap en geschiedenis in het leven te roepen. In december 2011 was het zover. De tot 2018 genaamde ‘Klankbordgroep Twente’ is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek voor onderzoekers en geïnteresseerden om eens van gedachten te wisselen met kenners van het landschap en/of de geschiedenis van Twente.

Veldstudiedagen
Twee maal per jaar wordt, meestal in samenwerking met een lokale historische vereniging, een veldstudiedag georganiseerd, waarbij in de ochtend recent onderzoek wordt gepresenteerd en in de middag veldwerk wordt verricht, zoals een dag op landgoed Twickel met een presentatie over archeologisch onderzoek en een rondleiding over het landgoed. Het verslag van dergelijke veldstudiedagen is op onze website te lezen.