Aankomende activiteiten

Symposium i.s.m. Landgoed Twickel (voorjaar 2024)

In het voorjaar van 2024 organiseert Landgoed Twickel in Delden een symposium dat in het teken staat van de landschapsbiografie die over het landgoed is geschreven in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de R.U. Groningen van Theo Spek. Ons Netwerk is daarbij uitgenodigd, mede omdat ondergetekende een onderzoek bijdrage aan de biografie heeft mogen leveren. De precieze datum en het programma is nog niet bekend.

Veldstudiedag 12 september 2024

Op donderdag 12 september 2024 is ons Netwerk te gast bij Erfgoed Bossem in Lattrop, een bijzonder streekeigen landbouwbedrijf, dat nauw samenwerkt met Landschap Overijssel. Naast een inleiding en rondleiding over het bedrijf zal Henk Koop een lezing verzorgen over het markeboek Tilligte-Lattrop-Breklenkamp met bijzondere aandacht voor de Bergvennen. Henry Hooghiemstra geeft een toelichting op de excursie naar de Bergvennen, waarmee het middagprogramma zal zijn gevuld.

Veldstudiedag voorjaar 2025

In het voorjaar van 2025 staat een veldstudiedag gepland over de landgoederen Berenbroek, Smalenbroek en Groot Brunink in Enschede-Zuid. Dit mede naar aanleiding van de masterscriptie landschapsgeschiedenis van Wesley Baas over Groot Brunink.


Eerdere activiteiten

Veldstudiedag 22 september 2022

De veldstudiedag van 22 september had plaats in Oldenzaal en werd in samenwerking met burgermeester Patrick Welman georganiseerd. Er werden lezingen gehouden door Guus Goorhuis (wigbold- en stadsrechtverlening van Oldenzaal), Thomas Spitzers (archeologisch onderzoek in Oldenzaal) en Diederik Bente (Oldenzaal in de Middeleeuwen o.b.v. een historisch-topografische reconstructie). ’s Middags hebben rondleidingen plaats in de Plechelmus en het Palthehuis.

Veldstudiedag 10 oktober 2019

Een wandeling door de bossen richting het molenbekken van de verdwenen (en tot voor kort vergeten) Bovenste Molen bij Mander. (Foto: Martijn Horst)

Op 10 oktober 2019 had een veldstudiedag plaats in samenwerking met het Landschap Overijssel. Het betrof lezingen van landschapsecoloog Harm Smeenge, archeoloog Huub Scholte Lubberink en cultuurhistoricus Martijn Horst bij Restaurant Watermolen Bels te Mander. ‘s-Middags werd een fietsexcursie georganiseerd naar Natura 2000-gebieden Manderheide, Mosbeek en het Springendal. Lees hier het uitgebreide verslag.


Veldstudiedag Landbouw, landschap- en natuurbeheer: dat doen we samen!

In de middag werd een bezoek gebracht aan het biologische melkveebedrijf van Herman Nieuwe Weme. (Foto: Jan Willem van Beusekom)

Op vrijdag 21 juni had er een vervolg op de boekpresentatie ‘Oale Groond. Geschiedenis van het Twentse Landschap’ plaats in de vorm van een veldstudiedag. Het thema van de dag was: ‘Landbouw, landschap- en natuurbeheer: dat doen we samen!’ Het ochtendprogramma omvatte enkele lezingen. Het middagprogramma bestond uit een veldexcursie.
Lees het uitgebreide verslag hier.


Boekpresentatie ‘Oale Groond. Geschiedenis van het Twentse Landschap’

John van Zuidam signeert zijn nieuwe boek.

Op donderdagmiddag 15 november 2018 had de boekpresentatie plaats van ‘Oale Groond. Geschiedenis van het Twentse Landschap’ op Havezate Huis Brecklenkamp. Het boek is geschreven door John van Zuidam, secretaris en medeoprichter van ons Netwerk Landschap & Geschiedenis. Lees het uitgebreide verslag hier.


Veldwerkdag op Twickel, 4 april 2018

Aafke Brunt verzorgde een rondleiding door de tuin van Kasteel Twickel. (Foto: Evelyn Ligtenberg)

Op 4 april werd het Netwerk Landschap & Geschiedenis gastvrij onthaald op het archief van kasteel Twickel bij Delden. De lezingen voor deze dag werden verzorgd door archeoloog Huub Scholte Lubberink, bouwhistoricus Ben Olde Meierink en archivaris van Twickel Aafke Brunt; leden van het netwerk voor landschap & geschiedenis. De lezingen gingen over de resultaten van archeologisch onderzoek ter plaatse van kasteel Twickel (Scholte Lubberink), een blik op de verschillende bouwfases van het kasteel (Olde Meierink) en een beschrijving van de tuin en hoe deze op kaarten zichtbaar is (Brunt). Lees het uitgebreide verslag hier.


Symposium Hofhorige Erven Digitaal, 15 februari 2018

Op 15 februari 2018 is tijdens het symposium Hofhorige Erven Digitaal in Museum TwentseWelle de website Horigheid Twente gepresenteerd. De site bevat informatie over de 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de horigheid in de eerste decennia van de 19e eeuw. De lezingen werden verzorgd door Hans Mol, Henk Woolderink, Jan Hartmann, Huub Scholte Lubberink en Luc Jehee. Lees het uitgebreide verslag hier.