Gezicht op de Dinkel in het Borgbos in Beuningen in 1972 (Guus Goorhuis)

Bestuur

 • Voorzitter: Prof. Theo Spek
 • Penningmeester, secretaris (en aanspreekpunt): Drs. John van Zuidam

Leden

 • Celeste Alink (archeoloog, projectmedewerker Landschap Overijssel)
 • Redmer Alma (archivaris Twickel)
 • Betsy Bekkering (bioloog)
 • Geert Bekkering (bioloog)
 • Sascha Benerink (archeoloog SOB Research)
 • Diederink Bente (archeoloog)
 • Jan Willem van Beusekom (adviseur cultureel erfgoed)
 • Lothar van Bönninghausen (mede-eigenaar Landgoed Herinckhave en organisator Twentse Historische Salon)
 • Hans ten Brummelhuis (vrijwilliger Museumfabriek/Gemeentearchief Enschede)
 • Wolter van Coeverden (adviseur bedrijfsleven)
 • Rob Dek (bestuurslid Stichting Behoud Twents Landschap)
 • Marnix Deterd Oude Weme (masterstudent landschapsgeschiedenis)
 • Norbert Eeltink (archeoloog en fysisch antropoloog)
 • Guus Goorhuis (docent, organist en eindredacteur ‘Jaarboek Twente’)
 • Hans Jannink (cultuurtechnicus en voorzitter van Stichting Textielhistorie Twente)
 • Robert Kemper Alfrink (bedrijfseconoom)
 • Martien Knigge (landschaps- en tuinarchitect)
 • Henk Koop (bosecoloog)
 • Paul Kuipers (geoloog en voorzitter van Stichting Geopark Twente)
 • Eric Kwint (jurist, organisator Twentse Historische Salon en bestuurslid Stichting Geopark Twente)
 • Evelyn Ligtenberg (cultuurwetenschapper en strategisch adviseur programmamanagement waterschap Vechtstromen)
 • Ben Olde Meierink (architectuur- en kunsthistoricus)
 • Jacobine Melis (archeoloog SOB Research)
 • Piet den Otter (historicus en archivaris)
 • Paul Rouing (adviseur leefomgeving)
 • Dick Schlüter (historicus en docent)
 • Huub Scholte Lubberink (archeoloog RAAP)
 • Leo Schoolkate (adviseur groen en dendroloog)
 • Jaap van Soest (historicus)
 • Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis en hoofd kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen)
 • Cor Trompetter (historicus)
 • Jelle Vervloet (emeritus hoogleraar historische (landschaps)geografie)
 • Caroline Willems (bestuurslid Oudheidkamer Twente en registeraccountant)
 • Henk Woolderink (oud-docent en regionaal historicus)
 • John van Zuidam (sociaal geograaf)