Symposium Hofhorige Erven Digitaal – 15 februari 2018

Op 15 februari 2018 is tijdens het symposium Hofhorige Erven Digitaal in Museum TwentseWelle de website Horigheid Twente gepresenteerd. De site bevat informatie over de 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de horigheid in de eerste decennia van de 19e eeuw. De lezingen werden verzorgd door Hans Mol, Henk Woolderink, Jan Hartmann, Huub Scholte Lubberink en Luc Jehee.

Door Piet den Otter

Om de kaart samen te stellen werd gebruik gemaakt van pre-kadastrale hofhorige domeinkaarten uit de jaren 1770-1778 (waarvan er 99 stuks bewaard zijn gebleven), de notariële akten van verkoop van de hofhorige rechten uit de eerste decennia van de 19e eeuw en de kadastrale Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels uit 1832. Tot slot zijn de data uit de Boerderijboeken van Henk Woolderink integraal toegevoegd. Met als toegift de data over alle overige in het kadaster van 1832 te identificeren Twentse erven uit de Boerderijboeken. Het betreffen in totaal 1919 erven.

De horige erven en percelen zijn weer te geven op het kadaster van 1832, de Topografisch Militaire Kaart, de Bonnekaart, de kadastrale en topografische kaarten, luchtfoto’s, de bodemkaart, de geomorfologische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

De website is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen de Fryske Akademy, het Historisch Centrum Overijssel, de Oudheidkamer Twente en de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel.

Lezingen

  • Hans Mol trapte het symposium af met een lezing over het hofstelsel en de horigheid in middeleeuws Nederland met een pleidooi voor een nieuwe vergelijkende studie van domaniale machtsstructuren met hulp van GIS (geografische informatieystemen).
  • Henk Woolderink bood een andere blik op de Twentse horigheid.
  • Jan Hartmann presenteerde ‘De Twentse horigheid als digitaal kaartenproject’ over de werking en het gebruik van de nieuwe website.
  • Huub Scholte Lubberink presenteerde een case-study over het belang van hisgis in de archeologie met zijn lezing ‘Onder die rechte salstede’.
  • Luc Jehee presenteerde een case-study over het onderzoek naar boerenwaterbeheer met behulp van HISGIS.

Alle lezingen zijn integraal te bekijken en te beluisteren op YouTube.